Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Šieste zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sa uskutočnilo 27. mája 2010.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku