52. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov – zapojte sa

Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje 52. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a mládež do 15 rokov. Súťaž každoročne vyhlasuje Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie, ktorý je vrcholnou inštitúciou medzinárodného poštového spoločenstva.

52. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov – zapojte sa

Súťaž je celosvetovo vnímaná ako vynikajúci spôsob priblíženia dôležitej úlohy poštových služieb v našej spoločnosti predovšetkým mladým ľuďom, a zároveň rozvíjania ich kompozičných zručností a schopnosti vyjadriť svoje pocity a myšlienky.

Úlohou účastníkov už 52. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov je napísať „klasický“ list na danú tému v rozsahu maximálne 800 slov. Podmienkou je, aby bol list písaný rukou a obsahoval formálne znaky listu, t. j. hlavičku, v ktorej bude úplná adresa pisateľa, a dátum, kedy bol list písaný, oslovenie, hlavnú časť, zdvorilostné zakončenie, P. S. (ktoré je nepovinné) a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy. Mladí ľudia môžu svoje písomné práce podporiť aj zaujímavou kresbou.

Deti môžu svoje listy posielať do 14. apríla 2023 na adresu: Slovenská pošta, a.s., odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava.  Obálku treba označiť heslom „Súťaž o najkrajší list 2023“.

Tohtoročná téma súťaže:

„Predstav si, že si superhrdina a tvojou úlohou je urobiť všetky cesty na svete bezpečnejšími pre deti.“

s dodatkom:

„Napíš niekomu list, v ktorom vysvetlíš, aké schopnosti by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa.“

Viac informácií je na stránke:

https://www.posta.sk/stranky/sutaz-o-najkrajsi-list-2023

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky