Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Piate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sa uskutočnilo 10. decembra 2009.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku