December 2011

Na internetovej stránke ministerstva bol upravený príspevok na žiakov zo SZP u deviatich zriaďovateľov (v krajoch ZA, BB, PO), z dôvodu opravy údajov poskytnutých v Eduzbere 2011.

Krajský školský úrad poskytne úpravu finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2011 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku