December 2011

Na internetovej stránke ministerstva bol upravený príspevok na žiakov zo SZP u deviatich zriaďovateľov (v krajoch ZA, BB, PO), z dôvodu opravy údajov poskytnutých v Eduzbere 2011.

Krajský školský úrad poskytne úpravu finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2011 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku