Oprava údajov

Na internetovej stránke ministerstva bola aktualizovaná databáza škôl, ktoré dostali finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2010/2011. Aktualizáciu údajov realizovali organizátori súťaží. V nadväznosti na aktualizáciu údajov je vykonané rozpočtové opatrenie, ktorým sa znížia finančné prostriedky školám, ktoré ich dostali neopodstatnene a navýšia školám, ktoré finančné prostriedky nedostali a dostať mali. Ešte raz sa ospravedlňujeme za vzniknuté problémy.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku