4. zasadnutie - 3. septembra 2013

Predsedajúci Výboru: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR - p. Štefan Chudoba (poverený ministrom p. Čaplovičom)

Miesto konania Výboru: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku