Navigácia

Prezentácia slovenských vysokých škôl na americkej NAFSA 2024 otvorila nové možnosti medzinárodnej spolupráce

Sedemnásť verejných vysokých škôl sa zúčastnilo v dňoch 28. až 31. mája 2024 na medzinárodnom veľtrhu NAFSA 2024 v americkom New Orleans, najväčšej udalosti v oblasti medzinárodného vzdelávania. Veľtrh tento rok privítal viac ako 10 000 účastníkov z viac ako 100 krajín sveta. Slovenské vysoké školy nadviazali nové kontakty a predstavili svoje výskumné a vzdelávacie projekty, čím posilnili svoju pozíciu na globálnej akademickej úrovni.

Slovenské vysoké školy aktívne pracujú na zvyšovaní svojej medzinárodnej konkurencieschopnosti prostredníctvom projektu určeného na propagáciu v zahraničí, ktorý je podporovaný a financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektu je posilnenie medzinárodnej spolupráce, zlepšenie kvality vzdelávania a výskumu a prilákania zahraničných študentov a odborníkov na Slovensko.

Jednou z aktivít, ktorou školy podporujú internacionalizáciu je aj aktívna účasť na veľtrhu vzdelávateľov NAFSA 2024. Tento rok sa konala v dňoch 28. až 31. mája 2024 v New Orleans, americkom štáte Louisiana.

Počas veľtrhu absolvovali zástupcovia sedemnástich verejných vysokých škôl stovky stretnutí a nadviazali množstvo nových kontaktov s univerzitami a vzdelávacími inštitúciami z celého sveta. Témou rokovaní bolo nadväzovanie nových medzinárodných spoluprác, potenciálnych projektov, výskumných aktivít, ale aj podpora mobilít či možností pre zahraničných študentov a expertov, ktorí majú záujem pôsobiť na Slovensku.

„Úlohou rezortu školstva bolo, rovnako ako na medzinárodnom veľtrhu v Austrálii, zabezpečiť našim vysokým školám reprezentatívny národný stánok, v ktorom mohli realizovať svoje stretnutia so zahraničnými partnermi a prezentovať svoje aktivity,“ uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo Róbert Zsembera. Dodal, že zástupcovia vysokých škôl realizovali stretnutia so zástupcami krajín z celého sveta, najmä z regiónov južnej a severnej Ameriky, ale rovnako záujem o slovenské akademické prostredie a výskum prejavili aj India, Čína, či Indonézia.

Účasť slovenských vysokých škôl na veľtrhu NAFSA 2024 bola mimoriadne úspešná a ukázala, že Slovensko má čo ponúknuť medzinárodnej akademickej komunite. Internacionalizácia zostáva jednou z hlavných priorít slovenských vysokých škôl, ktoré sú odhodlané pokračovať v budovaní silných medzinárodných vzťahov a zvyšovaní kvality vzdelávania a výskumu. Najbližšie sa budú môcť vysoké školy zúčastniť a propagovať na medzinárodnom vzdelávacom veľtrhu na jeseň vo francúzskom Toulouse a budúci rok v indickom Dillí či americkom San Diegu.


Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. - Ministerstvo zároveň dbá na ochranu finančných záujmov EÚ a bojuje proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a dvojitého financovania a bude vykonávať kontroly so zameraním na tieto najzávažnejšie nezrovnalosti.
logo mini, POO, EU

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky