Navigácia

Stredoškoláci sa zaujímajú o využitie alternatívnych zdrojov energií a ochranu životného prostredia

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V. P. Tótha v Senici privíta 8.-10. apríla účastníkov celoštátnej súťaže zameranej na podporu stredoškolských talentov v oblasti využívania alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor a znižovania emisií v doprave. Zúčastnia sa jej najlepší žiaci, ktorí uspeli na krajských kolách súťaže.

logo ŠIOV

Prvý súťažný deň štrnásteho ročníka je na programe slávnostné otvorenie za prítomností pozvaných hostí. Nasledovať budú obhajoby projektov v troch kategóriách. Tretí deň zavŕši súťaž vyhlásením výsledkov.
Víťazi budú súčasne nominovaní na prezentáciu svojich úspešných projektov na medzinárodnej súťaži ENERSOL-ČR v Brne (18.–19. apríla) kde v konkurencii európskych krajín získajú nové skúsenosti, partnerstvá  a veríme, že aj zaujímavé ocenenia.
ENERSOL–SK je postavená na súťažných prehliadkach najlepších projektov – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Stredoškoláci súťažia v odborno-teoretických a praktických vedomostiach aj zručnostiach.
„V hlavnej kategórii sú práce zamerané na témy ako úspory energií, obnoviteľné zdroje, znižovanie emisií v doprave. Ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaní technológií a materiálov. Tvorivá kategória je priestor, v ktorom sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci s ich učiteľmi a vysokoškolskými pedagógmi. Práce v tejto kategórii sú náročné tak z časového hľadiska, ako aj z hľadiska materiálovo a finančného zhotovenia výrobkov, či presnejšie, projektov alebo funkčných modelov a zariadení. Tretia kategória je propagačná a zapájajú sa do nej zväčša žiačky škôl, ktoré svoj vzťah k životnému prostrediu vyjadrujú  srdcom a kreatívne. Obsah tém je zameraný na tvorivú umeleckú činnosť, návrhy plagátov, výrobu propagačných predmetov, literárnu činnosť a podobne,“ priblížila predsedníčka celoštátnej komisie a riaditeĽka hostiacej školy Katarína Mičová.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Metodickým, organizačným a odborným garantom je odbor podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Súťažiacim prajeme úspešnú obhajobu svojich prác, získanie nových zručností a skúseností.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky