Navigácia

Prognóza počtu žiakov a učiteľov podľa okresov do roku 2030

Mikrosimulačný model ako celok využíva vstupný dátový set zisťovanie CENZUS 2011. Následne model simuluje základné mikrosimulačné procesy počas ročnej periódy. Medzi tieto procesy zaraďujeme demografiu (pôrodnosť, úmrtnosť, vnútorná migrácia, vonkajšia migrácia), vzdelávanie (štúdium v jednotlivých kategóriách vzdelania) a ekonomickú aktivitu (odchod učiteľov do dôchodku; resp. iné typy odchodov).

Model pracuje na úrovni individuality (človeka), pričom pozná a sleduje jeho základné charakteristiky (pohlavie, vek, miesto štúdia, kategória vzdelania). Regionálne členenie je v prípade demografických procesov (resp. ekonomickej aktivity) na úrovni okresov (79 okresov). V prípade procesov vzdelávania sa počet okresov redukuje na 72 (Bratislava a Košice sú brané ako samostatné okresy).

Na kalibráciu počtu žiakov v období 2011 až 2021 pre jednotlivé kategórie vzdelania podľa veku a okresu sa využívajú dodatočné informácie z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) a Rezortného informačného systému (RIS). S využitím týchto informácií je následne mikrosimulačný model schopný predikovať vývoj obyvateľstva a jeho základných charakteristík do roku 2030, ktorý bol určený ako posledný modelovaný rok. Viac o mikrosimulačnom modeli je možné nájsť v Štefánik a Miklošovič (2021), Štefánik a kol. (2018) alebo Štefánik (2018).

Kontaktná osoba: Mária Balberčáková (maria.balbercakova@minedu.sk)

Prejsť na interaktívnu aplikáciu o prognóze počtu žiakov a učiteľov podľa okresov

Odkaz na komentár

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky