Navigácia
Skočiť na obsah

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej na pravidelné využívanie zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti – to sú ciele ďalšej výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, ktorú zverejnil Fond na podporu športu. Na tento zámer vyčlenil celkové finančné prostriedky vo výške 17 miliónov eur. Výzva je otvorená do 29. februára 2024.

ilustračný obrázok

O finančný príspevok sa môže uchádzať športová organizácia, obec, vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislava a mesta Košice, vyšší územný celok, verejná vysoká škola, regionálny úrad školskej správy či štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených nákladov na projekt. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1, 1 milióna eur. Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu, je stanovená na sumu 100 tisíc eur.

Bližšie informácie o výzve nájdete TU.

Zároveň Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa uvedenej výzvy.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky