Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Bratislava (13. september 2023) – Do 15. októbra 2023 sa slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko (ARS) na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku. Slovenské vysoké školy zároveň môžu predkladať žiadosti o podporu spoločných projektov s rakúskymi univerzitami a odbornými vysokými školami. Projekty podporujú aj spoluprácu akadémií vied oboch krajín.

logo SAIA

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať o štipendiá pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 150 eur/mesiac), výskumné štipendiá pre doktorandov (1 150 eur/mesiac) a výskumné štipendiá pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD./nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac).

V rámci projektovej spolupráce môžu slovenské vysoké školy predkladať spoločné projekty v rámci dvoch schém: cielená projektová podpora, ktorá je zameraná na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu (napríklad organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení a doktoráty pod dvojitým vedením) a podpora iniciatívnych projektov. Projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť v súlade s cieľmi ARS.

Podrobnosti o programe ARS záujemcovia nájdu na stránke www.aktion.saia.sk, pričom môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).

Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

Rakúsko - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu (streda, 13. 9. 2023
o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3PwEOlq

Rakúsko - štipendiá pre študentov a doktorandov na študijné a výskumné pobyty a letné kurzy nemeckého jazyka (streda, 27. 9. 2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3PtStJK)


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky