Navigácia

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2023

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 1. septembra 2023 sa zrušuje rozhodnutie č. 2022/19036:1-A1810 z 15. augusta 2022 v znení rozhodnutia č. 2023/6343:1-A1810 zo 4. apríla 2023.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na aktuálny stav epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sú opatrenia upravené rozhodnutím č. 2022/19036:1-A1810 z 15. augusta 2022 v znení rozhodnutia č. 2023/6343:1-A1810 zo 4. apríla 2023 bezpredmetné. Zrušenie rozhodnutia znamená, najmä že - nebude sa už vyžadovať predkladanie vyhlásenia o bezpríznakovosti, - riaditeľ školy môže poskytnúť voľno len v rozsahu upravenom v zákone, - ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka môže byť len v rozsahu upravenom v zákone, pričom od 1. septembra 2023 dochádza v zákone k zmene právnej úpravy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky