Často kladené otázky

Otázka: Ako máme v našej základnej škole postupovať v zmysle §15a školského zákona, ktorý nám ukladá povinnosť vyučovať telesnú výchovu v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne?

Odpoveď: V súvislosti s novelou školského zákona, podľa ktorej sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o § 15a, vydalo dňa 28. 6. 2023 ministerstvo školstva usmernenie, ktoré je zverejnené na https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakladne-skoly-a-stredne-skoly-na-zabezpecenie-jednotneho-postupu-pri-vyucovani-telesnej-a-sportovej-vychovy-od-skolskeho-roka-20232024/.

Skočiť na začiatok stránky