Navigácia

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a izraelských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o spolupráci v oblastiach kultúry, vzdelávania a vedy podpísanej 29. apríla 1991 a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Izraelského štátu podpísaným 17. mája 2017 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Štáte Izrael podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

logo APVV

Verejná výzva SK-IL-RD 2023 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

1.            Informačné systémy a IKT – v zdravotníctve, kyber bezpečnosť

2.            Komunikačné systémy – chytré autá, vesmírny výskum, navigačné systémy

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Štáte Izrael na roky 2024 – 2025. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 29. júna 2023 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 7. 9. 2023.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky