Navigácia

Trendy v odbornom vzdelávaní

Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v trende otvorenej komunikácie a prichádza s ďalším číslom mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní.

logo ŠIOV

Mesačník Trendy v odbornom vzdelávaní komunikuje o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. V májovom vydaní sa venujeme konferencii „Podpora rozvoja zručností pre život v meniacom sa svete“, súťaži Mladý ekofarmár, PEN Worldwide Member Meetingu, projektu QUANTUM a ďalším zaujímavým témam. 

Nájdete ho tu: Trendy v odbornom vzdelávaní

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991 – 1994. Štátny inštitút odborného vzdelávania svojim rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky