Sprievodca školským rokom 2022/2023

Sprievodca školským rokom bol schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom.

Organizačné pokyny na školský rok 2022/2023 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2022. Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázdnin na školské roky 2023/2024 a 2024/2025.

Informácie v Informačnom servise sú doplnené hyperlinkovými odkazmi na ich zdroj. V prílohe 2 nájdete zoznam skratiek používaných v dokumente.

V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa celoslovenského testovania žiakov vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok k Organizačným pokynom na školský rok 2022/2023 schváleným pod č. 2023/4662:1-A2140, ktoré sú súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Zmena sa uskutočňuje na základe rozhodnutia ministra č. 2023/4840:1-A810 zo dňa 1. 2. 2023. Dodatok je zverejnený  aj na https://www.minedu.sk/31075-sk/organizacne-pokyny-msvvas-sr-na-skolsky-rok-20222023/.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky