Výzva na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

Do 10. mája 2023 bolo možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako aj združenia zastupujúce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vzhľadom na skutočnosť, že do uvedeného termínu neboli doručené žiadne relevantné návrhy, predlžuje sa termín na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania do 29. mája 2023.

Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov vysokých škôl a pedagógov. Rada fondu je najvyšším orgánom Fondu na podporu vzdelávania, má sedem členov, z ktorých troch vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, troch členov vymenúva Študentská rada vysokých škôl a jedného člena vymenúva minister financií Slovenskej republiky.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky