Január 2023

2.2.2023

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) pre jednotlivé školy na rok 2023. 

V období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 je mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 152 eur. Vzhľadom na 12% valorizáciu platových taríf pedagogických zamestnancov od septembra 2023 bude v období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 290 eur.

Skočiť na začiatok stránky