Navigácia

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2023 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2023.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na vyjadrenie do 9. 12. 2022. Následne vypracovalo znenie metodiky a rozpisu na rok 2023, ktoré bolo zverejnené 22. 12. 2022 (dokumenty s názvami Rozpis dotácií verejným vysokým školám na rok 2023 a Metodika rozpisu dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2023). V nadväznoti na bod 50 Medotiky rozpisu dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2023 zverejnenej 22. 12. 2022 došlo k doplneniu časti upravujúcej Metodiku rozpisu dotácií vo vzťahu k exceletným pracoviskám (príloha č. 10) a zohľadneniu v Rozpise dotácií verejným vysokým školám na rok 2023. Finálna verzia Metodiky rozpisu dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2023 je uvedená v dokumentoch s názvami Rozpis dotácií verejným vysokým školám na rok 2023 - doplnené o excelentné pracoviská a Metodika rozpisu dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2023 - doplnené o excelentné pracoviská.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky