V Bruseli rokuje Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru

20.11.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 20. a 21. novembra 2008 zúčastní na zasadnutí Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru.
    
Dnes sa bude Rada zaoberať uznesením o zdraví a pohode mladých ľudí a mobilitou mladých dobrovoľníkov v EÚ. Počas druhého dňa rokovania je na programe uznesenie o Európskej stratégii pre viacjazyčnosť, lepšie začleňovanie celoživotného poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania a ďalšie.

Bratislava 20. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku