ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%) Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
383 Biologické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 8 76 16 0 83 13 690 061 €
593 Ekonomické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 4 20 28 48 0 63 3 334 850 €
385 Environmentalistické a ekologické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 16 44 36 4 34 5 607 977 €
907 Filológia Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 12 12 44 28 4 83 7 668 190 €
1153 Filológia Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 0 20 28 52 5 824 702 €
1273 Filológia Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 0 0 0 16 84 5 1 095 456 €
1513 Filológia Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 4 12 32 20 32 9 700 367 €
538 Filozofia a teológia Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 4 12 16 20 48 23 2 178 477 €
609 Filozofia a teológia Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta 0 16 28 16 40 12 1 065 867 €
906 Filozofia a teológia Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0 32 40 20 8 19 1 755 369 €
669 Fyzikálne vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 12 52 28 0 8 94 20 594 571 €
910 Historické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 4 12 76 8 0 46 4 249 840 €
321 Chemické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 12 64 24 0 69 11 380 894 €
671 Informačné a komunikačné vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 16 8 32 24 20 46 10 078 195 €
413 Klinické lekárske vedy Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta 4 4 40 24 28 84 8 062 676 €
1516 Klinické lekárske vedy Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 8 32 28 16 16 235 18 287 353 €
897 Masmediálne a komunikačné vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 8 16 52 24 0 16 1 478 205 €
655 Matematické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 12 36 24 4 24 66 14 460 018 €
525 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu 0 0 32 32 36 59 4 431 666 €
557 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta 0 0 16 40 44 91 6 829 986 €
570 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 0 16 36 48 11 1 814 345 €
867 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0 0 0 36 64 11 1 016 266 €
1274 Pedagogické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 0 0 0 12 88 5 1 095 456 €
908 Performatívne umenie a príslušné vedy o umení Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0 44 28 20 8 12 1 108 654 €
661 Politické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied 8 32 28 32 0 5 874 651 €
887 Politické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 12 52 24 0 12 10 923 878 €
331 Právne vedy Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta 0 4 44 48 4 61 5 274 829 €
912 Psychológia Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 0 0 28 40 32 22 2 032 532 €
659 Sociológia a sociálna antropológia Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied 28 40 16 8 8 6 1 049 581 €
905 Sociológia a sociálna antropológia Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 4 48 32 16 0 7 646 715 €
384 Vedy o Zemi Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 24 48 16 12 0 79 13 030 299 €
909 Vizuálne umenie a príslušné vedy o umení Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 8 32 44 16 0 7 646 715 €
412 Základné lekárske a farmaceutické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta 4 32 56 0 8 71 6 814 881 €
506 Základné lekárske a farmaceutické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta 0 12 64 24 0 85 10 148 254 €
1083 Základné lekárske a farmaceutické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 0 32 48 8 12 150 11 672 779 €
414 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta 0 12 60 20 8 23 2 207 637 €
555 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu 0 16 56 28 0 5 375 565 €
1154 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 0 0 0 16 84 5 824 702 €
1515 Zdravotnícke vedy Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 0 4 20 76 0 14 1 089 459 €
Skočiť na začiatok stránky