ID žiadosti Oblasť výskumu Názov inštitúcie Inštitucionálna úroveň žiadosti Svetová kvalita (%) Významná medzinárodná kvalita (%) Medzinárodná kvalita (%)  Národná kvalita (%) Nezaradené (%) Počet zamestnancov Financovanie 
325 Politické vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy 0 4 28 64 4 22 2 468 784 €
411 Politické vedy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta 0 8 36 48 8 8 897 740 €
475 Politické vedy Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva 0 0 0 16 84 43 3 345 863 €
575 Politické vedy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Za celú inštitúciu 0 12 16 44 28 21 1 309 394 €
601 Politické vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta 0 0 4 68 28 8 399 361 €
636 Politické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 0 4 4 48 44 5 442 894 €
661 Politické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied 8 32 28 32 0 5 874 651 €
685 Politické vedy Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 4 8 52 36 0 8 603 601 €
737 Politické vedy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 0 16 36 40 8 34 2 081 943 €
842 Politické vedy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Katedra politológie 0 0 20 60 20 7 364 140 €
887 Politické vedy Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 12 52 24 0 12 10 923 878 €
921 Politické vedy Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta  0 0 8 72 20 6 538 795 €
1363 Politické vedy Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i Za celú inštitúciu 0 0 32 64 4 8 1 838 451 €
Skočiť na začiatok stránky