Tlačová konferencia ministra školstva SR Jána Mikolaja

26.05.2008

     V utorok 27. mája 2008 sa o 10.00 uskutoční  tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Informovať bude o zverejnených výzvach na predkladanie žiadostí o príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktoré sú orientované na tvorbu školských vzdelávacích programov v rámci OP Vzdelávanie a podporu centier excelentnosti v rámci OP Výskum a vývoj.

Miesto: MŠ SR, Stromová 1, Bratislava, zasadačka IV. poschodie
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku