Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. 03. 1995 v Paríži, v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

logo APVV

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

- príprava spoločných medzinárodných projektov;

- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;

- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;

- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;

- zbieranie výskumných materiálov;

- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike na roky 2023 – 2025. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 3. októbra 2022 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 5. 12. 2022.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky