Na vyššej úrovni bude maturovať najviac študentov z angličtiny

  • Dátum: 07.03.2008

     Už na budúci týždeň, v utorok 11. marca 2008, sa začnú na stredných školách maturitné skúšky. Viac ako 60-tisíc študentov čakajú externé testy a písomné práce z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a matematiky.
     Najviac, vyše 6 800 maturantov, si vybralo náročnejšiu A úroveň z anglického jazyka. Z neho bude maturovať celkovo na všetkých troch úrovniach takmer 40-tisíc študentov. Za anglickým jazykom nasleduje v počte maturantov na A úrovni slovenský jazyk a literatúra (zhruba 4 200 z viac ako 58-tisíc) a matematika (vyše 3 600 z približne 10-tisíc).
     Naopak, ani jeden z 20 študentov prihlásených na maturitnú skúšku z ukrajinského jazyka si náročnejšiu úroveň nevybral.
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z 11 predmetov sa uskutoční v dňoch 11. až 27. marca 2008. Ústna forma internej časti maturít je naplánovaná na obdobie od 19. mája do 6. júna 2008. Presný termín určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný krajský školský úrad.
     Novinkou je externá časť maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov, ktorá sa už bude zarátavať do celkovej známky z týchto predmetov. Externá časť a písomná formu internej časti čaká od tohto roku už aj maturantov, ktorí si vybrali najnižšiu C úroveň z cudzích jazykov.
     Maturanti z talianskeho a španielskeho jazyka absolvujú skúšobné overovanie online maturitnej skúšky. Štátny pedagogický ústav pre toto overovanie zriadil samostatnú internetovú stánku maturita-online.sk.

Počty maturantov prihlásených na jednotlivé predmety externej časti MS:

 Predmet

Úroveň A / B / C

 slovenský jazyk a literatúra

4 225 / 54 124 / -

 maďarský jazyk a literatúra

647 / 2 175 / -

 ukrajinský jazyk a literatúra

0 / 20 / -

 slovenský jazyk a slovenská literatúra

550 / 2 278 / -

 anglický jazyk

6 844 / 26 628 / 6 127

 nemecký jazyk

1 603 / 12 993 / 5 726

 francúzsky jazyk

249 / 428 / 45

 ruský jazyk

40 / 751 / 724

 španielsky jazyk

83 / 98 / 0

 taliansky jazyk

12 / 23 / 1

 matematika

3 622 / 6 568 / -

     Témy na písomnú formy internej časti maturitnej skúšky budú vyžrebované a prečítané v priamom prenose v Slovenskom rozhlase.
     Zverejnené budú aj na internetových stránkach www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.modernaskola.sk, www.rozhlas.sk, www.stv.sk, krajských školských úradov (www.ksuba.sk, www.ksutt.sk, www.ksunitra.sk, www.ksutn.sk, www.ksuza.sk, www.ksubb.sk, www.ksupo.sk, www.ksuke.sk) a na stránkach ÚIPŠ - školských výpočtových stredísk (www.svsbb.sk, www.svsbb.sk, www.svsba.sk, www.svslm.sk, www.svsmi.sk, www.svspn.sk).  

Vysielacie dni a časy písomnej formy internej časti MS:
- 11. marec 2008,  slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, 13:00 - 13:15 hod.,
- 12. marec 2008, anglický jazyk, 13:30 - 13:45 hod.,
- 13. marec 2008, nemecký jazyk, 13:30 - 13:45 hod.,
- 17. marec 2008, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, 13:00 - 13:15 hod.,
- 26. marec 2008, ruský jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, 13:30 - 13:45 hod.,
- 27. marec 2008, španielsky jazyk, 13:30 - 13:45 hod.

 Bratislava 7. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku