Do piatka treba podať prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

13.02.2008

     Už len dva dni na podanie prihlášky majú deviataci, ktorí chcú ísť študovať na umelecké, športové či bilingválne stredné školy. Pre nich je 15. február 2008 najneskorším termínom, dokedy by mali odovzdať prihlášky riaditeľovi svojej základnej školy. Ten ich skontroluje a do 20. februára rozpošle na jednotlivé stredné školy.
     Samotné overovania športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzačov sa uskutoční v období od 20. marca do 10. apríla 2008, konkrétny termín si určí každá škola.
     Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy nájdete na stránke školského výpočtového strediska v Michalovciach. Kritériá na prijímanie na stredné školy nájdete na stránke školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

 Bratislava 13. február 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku