Rok 2022

December 2022

Finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu sú poskytnuté na základe predložených žiadostí zriaďovateľov škôl a štátnych školských zariadení v rámci dohodovacieho konania. Požiadavky na príspevok na rekreáciu budú poskytnuté zriaďovateľom podľa § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Celková suma na príspevok na rekreáciu za mesiac november 2022 predstavuje 374 806 € pre 2 031 zamestnancov.

November 2022

Finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu sú poskytnuté na základe predložených žiadostí zriaďovateľov škôl a školských zariadení v rámci dohodovacieho konania. Požiadavky na príspevok na rekreáciu budú poskytnuté zriaďovateľom podľa § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Celková suma na príspevok na rekreáciu za obdobie január až október 2022 predstavuje 2 747 314 € pre 14 242 zamestnancov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky