Navigácia

Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy.

Komisia MŠVVŠ SR vyhodnotila desať podaných žiadostí, pričom osem žiadateľov bolo úspešných a dvaja neúspešní a predložila na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nižšie je schválený zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov.

Pripomíname, že projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“), z čoho vyplýva, že úspešný žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie POO ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (Príloha 4 výzvy),
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Prípadné otázky zasielajte na e-mailovú adresu doucovanie@statpedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky