31.10.2014 Písomné vyzvanie OPV/K/RKZ/NP/2014-2 – národný projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/RKZ/NP/2014-2


Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 31. december 2014

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky