Aktuálne informácie

Máj 2022

19.5.2022

Finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu boli v III. etape poskytnuté školám, ktoré si k 16.05.2022 splnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu POO na edukačné publikácie – cudzie jazyky.

9.5.2022

Finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu boli v II. etape poskytnuté školám, ktoré si k 04.05.2022 splnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu POO na edukačné publikácie – cudzie jazyky.

Finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu neboli poskytnuté tým školám, ktoré si nesplnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia. Ak si školy, ktoré doteraz neposlali čestné vyhlásenie, splnia svoju povinnosť, ministerstvo im následne poskytne finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu.

3.5.2022

Finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté školám, ktoré si k 27.4.2022 splnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu POO na edukačné publikácie – cudzie jazyky.

Finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu neboli poskytnuté tým školám, ktoré si nesplnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia. Ak si školy, ktoré doteraz neposlali čestné vyhlásenie, splnia svoju povinnosť, ministerstvo im následne poskytne finančné prostriedky na príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu.

Skočiť na začiatok stránky