Navigácia

Aktuálne informácie

Jún 2022 

Pri výpočte výšky príspevku SFRŠ vychádzalo z údajov o počte žiakov z Ukrajiny z RIS podľa stavu k 9.6.2022.

Finančné prostriedky boli priznané žiakom, ktorí mali v RISe zadaný začiatok štúdia do 9.6.2022 a ktorí boli k tomuto dátumu žiakmi školy (nemali uvedený dátum ukončenia štúdia). Ak bol žiak evidovaný na dvoch školách, príspevok bol poskytnutý škole s neskorším začiatkom štúdia.

Príspevok bol poskytnutý žiakom základných a stredných škôl všetkých zriaďovateľov.

Máj 2022

Pri výpočte výšky príspevku SFRŠ vychádzalo z údajov o počte žiakov z Ukrajiny z RISu podľa stavu k 9.5.2022.

Finančné prostriedky boli priznané žiakom, ktorí mali v RISe zadaný začiatok štúdia do 9.5.2022 a ktorí boli k tomuto dátumu žiakmi školy (nemali uvedený dátum ukončenia štúdia). Ak bol žiak evidovaný na dvoch školách, príspevok bol poskytnutý škole s neskorším začiatkom štúdia.

Príspevok bol poskytnutý aj deťom z Ukrajiny v špeciálnych materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS.

Apríl 2022

Pri výpočte výšky príspevku SFRŠ vychádzalo z údajov o počte žiakov z Ukrajiny z RISu podľa stavu k 8.4.2022.

Finančné prostriedky boli priznané žiakom, ktorí mali v RISe zadaný začiatok štúdia do 8.4.2022 a ktorí boli k tomuto dátumu žiakmi školy (nemali uvedený dátum ukončenia štúdia). Ak bol žiak evidovaný na dvoch školách, príspevok bol poskytnutý škole s neskorším začiatkom štúdia.

Príspevok bol poskytnutý aj deťom z Ukrajiny v špeciálnych materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS.

Žiadame riaditeľov škôl, aby údaje o žiakoch priebežne evidovali v školských informačných systémoch a po odoslaní údajov skontrolovali, či aktualizačná dávka bola odoslaná bez chýb. Prípadné problémy treba oznámiť na mailovú adresu aktualizacia_ris@minedu.sk pričom je potrebné uviesť EDUID školy.

Marec 2022

Pri výpočte výšky príspevku ministerstvo vychádzalo z údajov o počte žiakov z Ukrajiny podľa stavu k 16.3.2022, ktoré poskytli školy ministerstvu prostredníctvom školského informačného systému ASC agenda a eŠkola alebo prostredníctvom vyplnenia údajov na portáli Edupage.

Žiadame riaditeľov škôl, aby aj po 16.3.2022  údaje o žiakoch priebežne evidovali v školských informačných systémoch alebo cez Edupage a tiež aby uvádzali dátum začatia, resp. skončenia štúdia v prípade, že rodina z Ukrajiny sa rozhodla ďalej cestovať a ich dieťa už nebude žiakom školy.  

V súčasnosti sa vyvíja systém zberu o utečencoch zaradených do škôl prostredníctvom aktualizačných dávok RIS, ktorý by mal byť integrovaný do systému od apríla 2022.

 

Skočiť na začiatok stránky