Tlačová konferencia ministra školstva

28.08.2009

     Pri príležitosti začiatku nového školského roka informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o legislatívnych zmenách a ďalších novinkách v oblasti školstva.
    
Zhodnotil aj úspechy v čerpaní financií zo štrukturálnych fondov EÚ v minulom aj súčasnom programovom období.
Fotogaléria

Bratislava 31. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku