30.07.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2009-5

 Priame zadanie bolo dňa 23.októbra 2009 zrušené.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy".

Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-5
Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav
Dátum uzávierky priameho zadania je: 30.októbra 2009

Riadiaci orgán resp. Štátny pedagogický ústav do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky