Navigácia

Január 2022

Suma príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) pre rok 2022 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2021 a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2022.

V roku 2022 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 150 €.

Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne príslušný regionálny úrad školskej správy. 

Príspevok na žiakov zo SZP pre rok 2022 bude jednotlivým zriaďovateľom upravený v novom školskom roku 2022/2023 podľa aktualizovaného počtu žiakov zo SZP k 15.9.2022.

Skočiť na začiatok stránky