Navigácia
Skočiť na obsah

Výzva na podávanie návrhov medzinárodných projektov vo výskume neurodegeneračných ochorení

Európska iniciatíva Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení (Joint Programme Neurodegenerative Disease Research - JPND) zverejnila nadnárodnú výzvu zameranú na pochopenie mechanizmov nefarmakologických intervencií.

Neurodegeneratívne ochorenia sú zväčša neliečiteľné stavy silne spojené s vekom. Existujúce spôsoby liečenia neurodegeneratívnych ochorení majú obmedzený účinok a riešia skôr symptómy ako samotnú príčinu alebo progresívny priebeh. S ohľadom na túto skutočnosť JPND identifikovala naliehavú potrebu investícií zameraných na umožnenie výskumných projektov na pochopenie mechanizmov nefarmakologických intervencií.

Táto nadnárodná výzva je určená na predloženie návrhov na ambiciózne, inovatívne, mnohonárodné a multidisciplinárne výskumné projekty založené na spolupráci s cieľom podporiť výskum zameraný na zlepšenie pochopenia mechanizmov a biologických substrátov, ktoré sú základom nefarmakologických intervencií, s cieľom prispôsobiť holistický personalizovaný liečebný prístup.

Výzva je dvojstupňová, pričom uzávierka prvej časti (podávanie predbežných návrhov) je 1. marca 2022.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí účasť slovenských výskumných tímov v tejto výzve celkovo do výšky 450 000 eur.

Podrobné informácie o výzve sa nachádzajú na internetovej stránke. 

Skočiť na začiatok stránky