Navigácia

Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2021 Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 na základe programového vyhlásenia vlády v súlade s Plánom obnovy a odolnosti.

Stratégia poskytuje strednodobú koncepciu pre rozvoj internacionalizácie vysokého školstva ako efektívneho nástroja na zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumného prostredia na vysokých školách v SR do roku 2030. Zameriava sa na zvýšenie dostupnosti medzinárodnej skúsenosti počas štúdia na vysokej škole a modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v kontexte internacionalizácie.

Ministry of Education, Science, Research and Sport of Slovak Republic has prepared the Higher education Internationalization Strategy by the year 2030 on the basis of the government program statement in accordance with the Recovery and Resiliance Plan. Strategy was approved by the government on the 8th of December 2021. 

This Strategy provides a medium-term conception for a development of higher education internationalization as an effective tool for increasing the quality of education and research environment within higher education institutions in Slovak republic by the year 2030. It focuses on increasing the availibility of an international experience during studies and modernization of an educational process in the context of an internationalization.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky