Tlačová konferencia ministra školstva Jána Mikolaja

26.10.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj bude zajtra 27. októbra 2009 na tlačovej konferencii informovať o novinkách v súvislosti s prijatým zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch. Okrem legislatívnych predpisov predstaví systém kariérového rastu, možnosti získavania kreditov, pripravené vzdelávania pre učiteľov a ďalšie súvisiace témy.

Miesto a čas: MŠ SR, Stromová 1, zasadačka IV. poschodie, 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku