Začal sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku

02.11.2009

     Odbornou konferenciou „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?" sa začal dnes 6. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie slávnostne otvoril podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Prestrihnutím pásky  odštartoval aj celoštátnu súťažnú prehliadku vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro.
     Minister školstva vo svojom príhovore zdôraznil význam angažovanosti mládeže v oblasti vedy a techniky. „Počas tohto týždňa bude dôležitá hlavne komunikácia s mladými ľuďmi, ktorým chceme pripomenúť význam vedy a techniky pre spoločnosť. Zapájanie žiakov do vedecko-výskumných projektov už počas stredoškolského štúdia má nesmierny význam. Umožňuje im totiž pracovať priamo v laboratóriách s takými zariadeniami, s ktorými sa bežne nestretnú v školskom prostredí," povedal Ján Mikolaj.
     Cieľom dvojdňovej konferencie je najmä vytvoriť priestor pre vedecko-výskumných pracovníkov, ako aj univerzitných a stredoškolských pedagógov na výmenu skúseností získaných pri práci s nadanými žiakmi v oblasti vedy a techniky.
     Po otvorení súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov minister diskutoval so stredoškolákmi o výsledkoch ich vedeckého bádania. Tí sa zamerali na oblasť chémie, matematiky či ochrany životného prostredia, ale skúmali napríklad aj správanie svišťov v prírode či výskyt kliešťov v našich lesoch.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku potrvá do 6. novembra.

Fotogaléria

Bratislava 2. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku