Vyhodnotenie priebehu druhého dňa maturitných skúšok

18.03.2009

    MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania potvrdzuje, že ani počas druhého dňa štátnej maturitnej skúšky nebol jej priebeh ničím narušený.
     Približne 61 000 maturantov začalo o 9:45 h vypĺňať  testy externej časti písomnej skúšky z celkovo šiestich cudzích jazykov. Najviac z nich si vybralo anglický jazyk (úroveň B1 - 34 878, úroveň B2 - 5 497) a nemecký jazyk (B1 - 16 958, B2 - 1 053). V poradí ich záujmu nasledoval ruský jazyk  (B1 - 1 934, B2 - 24), francúzsky jazyk (B1 - 262, B2 - 95) a španielsky jazyk (B1 - 46 , B2 - 28). Najmenej žiakov maturovalo z talianskeho jazyka (B1 - 13, B2 - 9).
     Celkovo 400 žiakov z 20 vybraných škôl si dnes v rámci externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B1 vyskúšalo online testovanie, ktoré sa taktiež  uskutočnilo podľa plánovaného harmonogramu a bez problémov.
     Po externej časti maturitnej skúšky pokračovali maturanti v písomnej forme internej časti, ktorej témy boli zverejnené po 12:30 h na 18 internetových stránkach. Vyžrebované témy sú dostupné aj na stránke MŠ SR.

Bratislava 18. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku