Vyhodnotenie priebehu prvého dňa maturitných skúšok

17.03.2009

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania môže potvrdiť, že v prvý deň štátnej maturitnej skúšky nebol jej priebeh ničím narušený.
    
Približne 61 000 maturantov začalo o 9:45 h vypĺňať  testy externej časti písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (58 550) a žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (2 448).  Podľa krajov malo v prvý deň skúšobného týždňa maturovať zo slovenského jazyka a literatúry prihlásených 7 600 maturantov v Bratislavskom, 4 870 v Trnavskom, 6 657 v Trenčianskom a 6 260 v Nitrianskom kraji. Ďalších 8 678 v Žilinskom, 6 518 v Banskobystrickom, 9 413 v Prešovskom a 8 554 v Košickom kraji.
     Okrem toho v školách s vyučovacím jazykom maďarským maturovali žiaci z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra - v Bratislavskom kraji 100 žiakov, v Trnavskom 812, v Nitrianskom 990, v Banskobystrickom 221 a v Košickom kraji 325 žiakov. 
     Po 90-minútovom teste pokračovali maturanti v písomnej forme internej časti, ktorej témy boli vyhlásené o 12:15 h prostredníctvom Slovenského rozhlasu a následne zverejnené na 18 webových stránkach. Vyžrebované témy sú uverejnené aj na stránke MŠ SR.
     Zároveň MŠ SR informuje, že náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2008/2009 bude od 28. 4. - 4. 5. 2009.
Fotogaléria

Bratislava 17. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku