V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli ocenené významné vedecké osobnosti a vedecké tímy

05.11.2009

Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku 2009 si z rúk  ministra Jána Mikolaja v stredu 4. novembra 2009 prevzali významné osobnosti vedeckého života na Slovensku. Ocenenia získali za svoju prácu, mimoriadne výsledky a celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Ich udeľovanie sa uskutočnilo v štyroch kategóriách: osobnosť vedy a techniky, vedecko-technický tím roka, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky a osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Minister Ján Mikolaj vo svojom vystúpení vyzdvihol úsilie a talent nielen samotných ocenených, ale všetkých ich kolegov, ktorí svojou prácou prispievajú ku kvalite života spoločnosti.  Ako povedal: „Naše stretnutie si vážim aj preto, lebo je jedným z krokov, ktoré chceme smerovať k tomu, aby sa talentovaní ľudia z oblasti vedy dostali do povedomia spoločnosti, aby mali v jej očiach vážnosť a úctu a aby boli vzormi pre mladých ľudí. Zároveň chceme dať najavo, že naša spoločnosť si prácu vedcov nielen váži, ale aj potrebuje, pretože bez nich by nemala šancu kráčať dopredu.“

     Oceňovanie sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Na slávnostnom galavečere boli odovzdané aj Cena predsedu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu a Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností „Propagátor vedy a techniky“. Za najlepšie dizertačné, diplomové a bakalárske udelila talentovaným študentom spoločnosť Slovenské elektrárne Cenu Aurela Stodolu.

Fotogaléria

Bratislava 5. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku