Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

28.02.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2013-5


Oprávnený žiadateľ: Ústav informácií a prognóz školstva


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 30. apríl 2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku