Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

  • Foto: SPK
  • Dátum: 25.08.2021

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl je názov v poradí už 15. medzinárodnej konferencie, ktorú pripravuje Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 9. septembra 2021 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

logo SPK

Medzinárodná konferencia je určená najmä zriaďovateľom základných škôl a stredných škôl, zriaďovateľom školských knižníc, školským knihovníkom a ostatným zástupcom odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.

Na podujatí budú prezentované najmä témy, ako sú: práca školských knižníc počas pandémie COVID-19, inšpirujúce projekty na podporu rozvíjania čitateľskej a informačnej gramotnosti v slovenských a českých základných a stredných školách, čítanie českých detí počas roka 2020, učiteľ ako aktívny podporovateľ čítania, individuálne a kolektívne práce s knihou v tradičnom i digitálnom prostredí a prezentácia najoriginálnejších knižničných podujatí.

Primárnym cieľom medzinárodnej konferencie je charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti, vzájomne sa obohatiť o nové podnety, nápady, ktoré sa dajú využiť v praxi, a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z knihovníckej a pedagogickej oblasti.

Súčasťou podujatia bude aj ocenenie víťazov 16. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.spgk.sk v časti Aktuality. Záujemcovia sa môžu na medzinárodnú konferenciu prihlásiť do 3. septembra 2021.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku