Kontakty

Logo národného projektu edIT 1 Logo národného projektu edIT 2
              
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minedu.sk
súlogie s logom minedu, EÚ a operačného programu Ľudské zdroje


Projektové riadenie: 

  • edit@minedu.sk

Dotazník „Prieskum vybavenosti”:

  • digitalnyaudit@minedu.sk

Digitálne vybavenie a SELFIE:

  • vybavenie.edit@minedu.sk

Školský digitálny koordinátor:

  • koordinatori.edit@minedu.sk

Letná škola:

  • letneskoly@minedu.sk

 
Skočiť na začiatok stránky