Stredoškoláci budú prezentovať vlastné výrobky a služby na výstave JUVYR

  • Dátum: 07.12.2009

     V poradí už 18. ročník celoslovenskej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl JUVYR bude slávnostne otvorený v utorok 8. decembra 2009. Okrem výstavy sa uskutoční aj 12. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.
     Odborné zamerania a profesie predstaví celkovo 36 škôl, a to prostredníctvom predvádzania ukážok zručností svojich žiakov či predajom vlastných výrobkov. Svoju kreativitu predvedie vo vzájomnom zápolení 33 budúcich kaderníkov, 18 kozmetičiek a vizážistiek. V rámci stavebných profesií budú súťažiť 4 družstvá budúcich maliarov a natieračov, ktorí preukážu svoje zručnosti pri oprave a nátere okien.
     Na veľtrhu sa budú prezentovať cvičné firmy z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tento rok sa prihlásilo spolu 87 záujemcov zo 76 škôl, z toho 64 domácich a 23 zahraničných (z Českej republiky, Čiernej Hory, Fínska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Rumunska). Okrem prezentácie sa uskutočnia aj súťaže týchto firiem, kde sa bude hodnotiť celkový vzhľad stánku, komunikácia „zamestnancov", katalóg, logo a slogan cvičnej firmy, ako aj ich elektronické prezentácie či vystupovanie jednotlivých žiakov - zručnosť obchodníkov a schopnosť prezentácie.
     Súčasťou podujatí budú aj odborné workshopy pre učiteľov a metodikov podporujúce Európsky rok kreativity a inovácií, ako aj semináre napríklad na tému BLOG a jeho využitie v cvičnej firme alebo Cvičná firma a projekt COMENIUS.
     Hlavným organizačným a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Záštitu nad aktivitami prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     Veľtrh bude trvať do 9. decembra a výstava o deň dlhšie.

Miesto a čas slávnostného otvorenia: Malá sála Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (bývalé PKO), Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava, 1. posch., 15.00 hod.

           

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku