Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

  • Dátum: 10.12.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa dnes 10. decembra 2009 zúčastnil na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku. Výbor, ktorý sleduje účinnosť a kvalitu vykonávania operačných programov (OP), schválil návrh zmeny hodnotiacich kritérií OP Výskum a vývoj pre prioritné osi 1 až 5.
     Návrh na zmenu si vyžiadali doterajšie skúsenosti z ich aplikácie pri výzvach na podávanie žiadostí o nenávratný príspevok. Týka sa predovšetkým úpravy formulácií hodnotiacich otázok tak, aby boli jednoznačné a jasné.
     Okrem toho monitorovací výbor zobral na vedomie aktualizáciu Programového manuálu k OP Výskum a vývoj. Táto požiadavka vyplynula z potreby implementácie iniciatívy JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky). Tá je zameraná na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 - 2013. Členovia výboru sa zaoberali aj Správou o vyhodnotení výziev OP Výskum a vývoj za obdobie od posledného zasadnutia, ktoré sa konalo koncom mája 2009.

Fotogaléria

Bratislava 10. december 2009

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku