Nájomné zmluvy za 2. štvrťrok roku 2011 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku