Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

  • Foto: TASR
  • Dátum: 07.05.2021

Naši vedci a inovátori dokazujú, že byť aktívnou súčasťou európskej vedy a výskumu je možné. Vďaka svojim projektom úspešne predstavujú slovenský inovačný potenciál a podieľajú sa na pokroku toho európskeho. Ten v súčasnosti najviac reprezentuje rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa.

ilustračné foto

V poradí deviaty európsky rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa – je príležitosťou pre vedcov a vedecké tímy, ako spoločne nachádzať inovatívne riešenia pre dnešnú spoločnosť.

A tie vznikajú aj u nás, na Slovensku. Skúsenosti tých, ktorým sa to podarilo hovoria, že úspech sa nie vždy dostaví „na prvú.“ Nevzdať to a projekt vylepšovať je v tomto prípade viac než kľúčové.

Práve Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako sídlo Národnej kancelárie Horizontu a priamych Národných kontaktných bodov, vďaka svojim odborným konzultáciám či informačným podujatiam pomáha v týchto dôležitých procesoch.

„Našou úlohou je prepojiť týchto desať ľudí s našimi vedcami konkrétne. To znamená neposielať len nejaké výzvy mailom, ale skutočne sa s nimi kontaktovať a hľadať s nimi možné riešenia pre grantové schémy Horizontu Európa,“ upresňuje Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

„Celý program Horizont Európa je budovaný na celkoch. ... Veda je momentálne súbor mnohých profesií a mnohých partnerov, ktorí vytvoria synergické pôsobenie. Mojím zámerom je, aby sa na Slovensku vytvárali konzorciá špičkových ľudí,“ dodáva.

Podávanie žiadostí do programu Horizont Európa zo Slovenska podporuje aj Jean-Eric Paquet,generálny riaditeľ Výskumu a inovácií Európskej komisie: „Teraz, keď sme spustili náš program Horizont Európa, chcem Vás povzbudiť, aby ste sa zapájali a stali sa súčasťou spoločného európskeho úsilia. Aby ste poskytovali svoje odborné vedomosti, ale aj riešenia na najväčšie spoločenské výzvy, ktorým čelíme v Európe, ale aj na Slovensku.“

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku