V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli ocenené významné vedecké osobnosti a vedecké tímy

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku