LIVE Stream Čas na zmenu? Budúcnosť športujúcej mládeže

  • Foto: NŠC
  • Dátum: 28.04.2021

Národné športové centrum (NŠC) pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 5.5.2021 o 13.00 hodine organizuje tretí LIVE Stream s názvom Čas na zmenu? Budúcnosť športujúcej mládeže - Koncept „Long-term Athletes Development (LTAD)“ v slovenských podmienkach.

LIVE Stream s názvom Čas na zmenu?

Moderátorom podujatia bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. ,

Hosťami podujatia budú:

Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci oddelenia diagnostiky NŠC - absolvent magisterského štúdia FTVŠ UK, doktorandský titul získal na FF UMB v Banskej Bystrici. V NŠC pracuje od roku 2011, od roku 2017 ako vedúci oddelenia diagnostiky. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých štúdii v rôznych oblastiach športu. Od roku 2015 spolupracuje so Slovenskou antidopingovou agentúrou v pozícii dopingového komisára. Absolvoval viacero domácich a zahraničných kurzov a konferencií. Viac ako desať rokov pracuje v oblasti kondičnej prípravy, športovej diagnostiky a optimalizácie športového výkonu s rôznymi športovcami v rôznych športových odvetviach. . Pre Národné športové centrum vytvára športový podcast NŠC zameraný na odborné témy z oblasti športového tréningu.

Mgr. Matej Vajda, PhD., metodik slovenskej kanoistiky, vedecký pracovník FTVŠ UK Bratislava - štúdium kondičného trénerstva absolvoval na FTVŠ UK Bratislava, kde pokračoval v doktorandskom štúdiu. Aktuálne pôsobí v Diagnostickom centre prof. Hamara, kde sa venuje diagnostike trénovanosti a športovej vede. Osem rokov pôsobil ako tréner kanoistiky na divokej vode a od roku 2018 pôsobí na pozícii metodika Slovenskej kanoistiky pre sekciu divokých vôd. Taktiež pôsobí ako  "Performance analyst"  na medzinárodnej úrovni pre športovcov a športové organizácie, kde sa zaoberá optimalizáciou tréningovej činnosti a maximalizáciu športového výkonu.

Mgr. Eva Piatriková, PhD., fyziologička, vedecký pracovník University of Bath (online) - pôsobí ako vedecký pracovník na University of Bath, ktoré je jedno z hlavných centier pre britský športový výskum aj samotný šport a je aj jedným zo sídiel Anglického inštitútu športu. Pôsobí aj ako športový fyziológ pre niekoľko národných a medzinárodných športovcov, tímov či organizácií a je aj plavecká trénerka a metodička v Plaveckej športovej akadémii v Bathe.

Mgr. Tomáš Mihálik, PhD., kondičný tréner – spoluzakladateľ a spolumajiteľ tréningovo – rehabilitačného centra Health & Perfomance, ktoré má v portfóliu niekoľko špičkových športovcov. Spolu so svojím tímom sa venuje bežnej populácii v oblasti zlepšenia výkonu, zdravia a rekondície po zraneniach. Vyštudoval odbor kondičný tréner na FTVŠ UK Bratislava. V roku 2012 získal titul PhD. v oblasti rozvoja rýchlostno – silových schopností. Tri roky pôsobil v USA ako kondičný tréner tenistov, medzi inými aj s bývalou svetovou jednotkou LIeytonom Hewittom. Špecializuje sa na kondičný tréning, rekondíciu po zraneniach a na kineziológiu pohybu.

Obsahom LIVE Streamu bude diskusia o stave športujúcej mládeže, juniorskej a seniorskej reprezentácie a športujúcej populácie. Odborníci budú diskutovať o kľúčových nedostatkoch v systéme práce s mládežou v SR, v kontexte LTAD. Bude online odprezentovaný britský systém práce s mládežou, vrcholovým športom a osvedčené projekty v rozvoji športujúcej populácie.

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity NŠC je začať diskusiu o dlhodobom rozvoji športovcov a zaviesť LTAD na podmienky SR. Účasť je bezplatná, sledovať LIVE Stream môžete cez link na facebookovej stránke NŠC.

Otázky k tejto téme môžete posielať aj počas LIVE Streamu, hostia podujatia Vám radi odpovedia.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku